പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെയടക്കം 4 കോണ്‍ഗ്രസ് വോട്ടുകള്‍ അസാധു; ആലപ്പുഴ ചിങ്ങോലി പഞ്ചായത്ത് എല്‍ഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു

ആലപ്പുഴ മുതുകുളം ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണം കോണ്‍ഗ്രസിന് നഷ്ടമായി. എല്‍ഡിഎഫിന് ആറും കോണ്‍‌ഗ്രസിന് ഏഴും അംഗങ്ങളുള്ള ചിങ്ങോലി പഞ്ചായത്തില്‍ പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ…

error: Content is protected !!