ചിന്ത രവീന്ദ്രൻ പുരസ്‌കാരം പി സായ്‌നാഥിന്‌

കോഴിക്കോട്‌ > ചലച്ചിത്ര –-സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തകൻ ചിന്ത രവീന്ദ്രന്റെ  സ്‌മരണാർഥമുള്ള പുരസ്‌കാരത്തിന്‌ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പി സായ്‌നാഥിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.  ജൂലൈ എട്ടിന്‌ കോഴിക്കോട്‌ …

error: Content is protected !!