എക്‌സ്‌റേ മെഷീൻ തട്ടി വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ നടുവ് ഒടിഞ്ഞ സംഭവം; മന്ത്രി അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശം നൽകി

തിരുവനന്തപുരം> തൊണ്ടയിൽ മുള്ള് കുടുങ്ങി ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ വിദ്യാർഥിനിയുടെ നടുവ് എക്‌‌സ്‌‌റേ മെഷീൻ തട്ടി ഒടിഞ്ഞെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷിച്ച്…

error: Content is protected !!