കമീഷൻ വാങ്ങിയ സ്വകാര്യസംഭാഷണം പുറത്തായി; ചോക്കാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജിവെച്ചു

ചോക്കാട്> ഗുണഭോക്താക്കളിൽനിന്ന്‌ കമീഷൻ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള ചോക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ ചൂരപ്പിലാൻ ഷൗക്കത്ത് രാജിവച്ചു. സിപിഐ എം…

error: Content is protected !!