മലപ്പുറത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോളറ; രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 14 ആയി

വഴിക്കടവിലെ കടകളിൽനിന്ന്‌ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കഴിച്ചവരാണ്‌ രോഗം ബാധിച്ചവരെല്ലാം Source link

കോളറ: പ്രത്യേക മെഡിക്കല്‍ സംഘം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോളറ സ്ഥീരികരിച്ച പ്രദേശം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അഡീഷണല് ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനതല മെഡിക്കല് സംഘം സന്ദര്ശനം നടത്തുന്നു.…

Cholera In Malappuram: മലപ്പുറത്ത് രണ്ടു പേർക്ക് കോളറ സ്ഥിരീകരിച്ചു: ലക്ഷണങ്ങളുമായി 14 പേർ ചികിത്സയിൽ

Cholera Reported In Malappuram: നിലവിൽ വഴിക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലെ വഴിക്കടവ് ടൗണിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കാരക്കോടം പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പമ്പിങ് സ്റ്റേഷനിൽ…

error: Content is protected !!