ദളിത് കുട്ടി പന്തിൽ തൊട്ടു; ​അമ്മാവന്റെ കൈവിരൽ വെട്ടി സവർണർ: സംഭവം​ ​ഗുജറാത്തിൽ

അഹമ്മദാബാദ് > ദളിത് വിഭാ​ഗത്തിൽ പെട്ട കുട്ടി പന്തിൽ തൊട്ടതിന്റെ പേരിൽ സവർണർ കുട്ടിയുടെ അമ്മാവന്റെ കൈവിരൽ മുറിച്ചു മാറ്റി. ​ഗുജറാത്തിലെ…

error: Content is protected !!