‘ ഈ രീതി ക്രിക്കറ്റിനെ കൊല്ലും , ചെറിയ ടീമുകൾക്ക്‌ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കണം’ : ഗെയ്‌ൽ

ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യ, ഇംഗ്ലണ്ട്‌, ഓസ്‌ട്രേലിയ ടീമുകൾ മാത്രം ലോക ക്രിക്കറ്റിനെ ഭരിക്കുന്നത്‌ ഈ കളിയെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന്‌ വെസ്‌റ്റിൻഡീസ്‌ മുൻ താരം…

error: Content is protected !!