രക്ഷപെടുത്തി കരയ്ക്കു കയറ്റിയതിന് പിന്നാലെ അധ്യാപകൻ വീണ്ടും ചെറു ഡാമിലേക്ക് ചാടി മരിച്ചു

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം Last Updated : November 08, 2022, 19:23 IST ഇടുക്കി: മൂന്നാർ ഹെഡ് വർക്സ് ഡാമിലെ ജലാശയത്തിൽ…

error: Content is protected !!