15 സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പിന്‍വലിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ ഉത്തരവിറക്കണം; കേരള വി സിയോട് ഗവര്‍ണര്‍

തിരുവനന്തപുരം> 15 സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പിന്‍വലിച്ചു ഇന്ന് തന്നെ ഉത്തരവിറക്കണമെന്ന്  ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവര്‍ണര്‍ കേരള…

error: Content is protected !!