വിസി നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയത് സർക്കാരും ഗവർണറും ചേർന്ന്; 9 പേരുടെയും നിയമനം ക്രമവിരുദ്ധം: വിഡി സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാരിനെയും ഗവർണറെയും വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷം. വി സി നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയത് സർക്കാരും ഗവർണറും ചേർന്നാണ്. ഒമ്പത് വിസിമാരുടേയും നിയമനം ക്രമവിരുദ്ധമാണെന്നും…

error: Content is protected !!