അടുത്ത നാല് വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തെ മാലിന്യ മുക്ത സംസ്ഥാനമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്

തിരുവനന്തപുരം : 2026 ഓടെ കേരളത്തെ മാലിന്യ മുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനാകുമെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം…

error: Content is protected !!