തട്ടുകട മുതൽ പഞ്ചനക്ഷത്രം വരെ;രുചിയുടെ 11 മേളകളുമായി കേരളീയം

തിരുവനന്തപുരം > നാവിൽ നാടിന്റെ മുഴുവൻ രുചികളുമായി കേരളീയം ഭക്ഷ്യമേള നഗരത്തിലെത്തുന്നു. നവംബർ ഒന്നുമുതൽ ഏഴുവരെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ…

error: Content is protected !!