‘ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകൾ കുറ്റകൃത്യമല്ല; ഇനി മലയാളി ഏറ്റവുമധികം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒന്ന്’

ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം എന്നാൽ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്ന ഇടം എന്ന നിലയിലാണ് ശരാശരി മലയാളി ഇന്നും കാണുന്നത്. സംവിധായകൻ…

കെജി ജോർജ്: മലയാള സിനിമയിലെ സർവകലാശാല: മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

തിരുവനന്തപുരം: മലയാള സിനിമയിലെ സർവകലാശാലയായിരുന്നു കെ.ജി ജോർജെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങളുള്ള സിനിമകളാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്. എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നു…

error: Content is protected !!