ഗൊരഖ്പൂര്‍ ദുരന്തം ജവാന്‍ സിനിമയില്‍; ഷാരൂഖ് ഖാനും ആറ്റ്‌ലിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് കഫീല്‍ ഖാന്‍

ന്യൂഡല്ഹി> ഷാരൂഖ് ഖാന് നായകനായ ജവാനില് തന്റെ ജീവിതത്തിന് സമാനമായ ഭാഗം ഉള്പ്പെടുത്തയതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഡോ.കഫീല് ഖാന്. ഗൊരഖ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയില്…

error: Content is protected !!