ഖലിസ്ഥാൻ പതാകയുമായി ഡൽഹി വിമാനത്താവളം കൈയ്യേറുമെന്ന് നിരോധിത സംഘടന സിഖ്‌സ്‌ ഫോർ ജസ്റ്റിസ്

ന്യൂഡൽ​ഹി > ഡൽ​ഹി വിമാനത്താവളം ആക്രമിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി സിഖ്‌സ്‌ ഫോർ ജസ്റ്റിസ്. ഖലിസ്ഥാൻ പതാകകളുമായി ഡൽഹി വിമാനത്താവളം കയ്യേറുമെന്നും ഭീഷണി സന്ദേശത്തിൽ…

error: Content is protected !!