രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഖാലിസ്ഥാന്‍ അനുകൂല പോസ്റ്ററുകള്‍; ഡല്‍ഹിയില്‍ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

ന്യൂഡല്‍ഹി> രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ഖാലിസ്ഥാന്‍ അനുകൂല പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വികാസ്പുരി, ജനക്പുരി, പശ്ചിമ വിഹാര്‍, പീരഗര്‍ഹി, പശ്ചിമ ഡല്‍ഹിയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങള്‍…

error: Content is protected !!