ഖീര്‍ഗംഗയുടെ മടിത്തട്ടിൽ…; കെ ആർ അജയന്റെ യാത്രാ പരമ്പര

പർവതങ്ങള്‍ കീഴടക്കുന്നവര്‍ പൊതുവെ പറയാറുള്ള ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന, വഴിയില്ലാ കുന്നാണെങ്കില്‍ ഒരിക്കലും പിന്നിലേക്ക് നോക്കരുത്. ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കി തറയിലും…

error: Content is protected !!