‘ശരീഅത്ത് ശരി’ എന്ന് കേരള സർക്കാർ; സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഉടൻ സത്യവാങ്മൂലം നൽകും

തിരുവനന്തപുരം: മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ ശരിഅത്ത് നിയമത്തിന് ഭരണഘടനാ സാധുതയുണ്ടെന്ന് കേരള സർക്കാർ. ഈ നിലപാട് ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉടൻ…

error: Content is protected !!