കോഴിക്കോട് റോഡിൽ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന മൂന്നുപേരെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇടിച്ചോടിച്ചു

കോഴിക്കോട്: സ്കൂളിനടത്തുള്ള റോഡിൽ വെച്ച് അക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് പേരെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് ഹീറോ ആയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് പ്രൊവിഡൻസ് ​ഗേൾസ്…

error: Content is protected !!