കോട്ടയം കിടങ്ങൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപി പിന്തുണയോടെ കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്) പഞ്ചായത്ത് ഭരണം പിടിച്ചു

കോട്ടയം: കിടങ്ങൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മൂന്നംഗങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം ബിജെപി പിന്തുണയോടെ ഭരണം പിടിച്ചു. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (ജോസഫ്)…

error: Content is protected !!