കിളിമാനൂരിൽ സ്വകാര്യ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു; രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്

പോങ്ങനാട് ഭാഗത്ത് നിന്നും കിളിമാനൂർ-കല്ലറ റൂട്ടിലേക്ക് പോയ ഹസീന എന്ന സ്വകാര്യബസും കിളിമാനൂരിൽ നിന്നും മടവൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാറും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു Written…

error: Content is protected !!