തിരുവനന്തപുരം വനമേഖലയായ കോട്ടൂരിൽ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിരുന്ന കാറിന്റെ ബോണറ്റില്‍ രാജവെമ്പാല

തിരുവനന്തപുരം: വീടിന്റെ മുന്നില്‍ നിർത്തി ഇട്ടിരുന്ന കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ രാജവെമ്പാല കയറി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വനമേഖലയായ കോട്ടൂരിലാണ് സംഭവം. പരിഭ്രാന്തിക്കൊടുവിൽ പാമ്പുപിടിത്തക്കാരൻ മുതിയാവിള…

error: Content is protected !!