സിനിമാ സംവിധായകൻ 
കിരൺ ജി നാഥ് പൊള്ളലേറ്റ്‌ മരിച്ചനിലയിൽ

കരുമാല്ലൂർ സിനിമാ സംവിധായകനെ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ്‌ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ‘കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി’ സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ കിരൺ ജി നാഥാണ്‌ (48)…

error: Content is protected !!