‘അസംതൃപ്തരാണെന്നറിയാം; വാതിലുകൾ നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്’: കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോട് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ കോൺ​ഗ്രസ് നേതാക്കളെ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ച് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ബിജെപി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്…

error: Content is protected !!