കൊച്ചി മെട്രോയില്‍ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വഴി സ്ഥിര നിയമനം; 12 പേർക്ക് ജോലി

സാങ്കേതിക വിഭാഗമായതിനാല്‍ മെട്രോയുടെ എല്ലാ സ്‌റ്റേഷനുകളിലും ഇവര്‍ക്ക് ജോലി ചെയ്യാവുന്നതാണ് Source link

error: Content is protected !!