ക്വാറം തികഞ്ഞില്ല; കൊച്ചിയിൽ യുഡിഎഫിന്റെ അവിശ്വാസപ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു

കൊച്ചി> കൊച്ചി കോര്പ്പറേഷന് മേയര് എം അനില്കുമാറിനെതിരെ യുഡിഎഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു.ക്വാറം തികയാത്തതിനാൽ ആണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. 74 അംഗ…

Cyclist, biker latest to be felled by low-lying cables on Kochi roads

Kochi: Two persons have been injured in two different accidents caused by low-lying cables in Kochi. …

error: Content is protected !!