സില്‍വര്‍ ലൈന് പിന്നാലെ ഗ്രീന്‍ഫീൽഡ് പാതയും അട്ടിമറിക്കാനൊരുങ്ങി കോണ്‍ഗ്രസ് ; കുത്തിത്തിരിപ്പിന് മുന്നിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ

തിരുവനന്തപുരം> സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ പദ്ധതിയ്ക്ക് തുരങ്കം വച്ചതിന് പിന്നാലെ, തിരുവനന്തപുരം -അങ്കമാലി ഗ്രീന്‍ഫീൽഡ് പാതയും കുത്തിത്തിരിപ്പിലൂടെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്ത്.…

error: Content is protected !!