സകല കുത്തുവാക്കുകളും ഭേദിച്ച് അവർ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രചാരണം കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനും തിരിച്ചറിയാനും സഹായിച്ചു-ഷെയ്ൻ നിഗം

കൊച്ചി: അബിഗേൽ സാറയെ തിരിച്ച് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് കേരളം. കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും പ്രാർഥനകൾക്കും കൂടിയാണ് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയതോടെ പരിഹാരമായത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ…

error: Content is protected !!