കൊല്ലത്ത് ഹൗസ് ബോട്ടിന് തീപിടിച്ചു; വിദേശികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

ആലപ്പുഴയില്‍നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് വരുന്നതിനിടെ കന്നിട്ട കടവിന് സമീപം വെച്ച്‌ ഹൗസ് ബോട്ടിന്‍റെ പിന്‍ഭാഗത്ത് തീപിടിത്തമുണ്ടായത് Source link

error: Content is protected !!