കലാമണ്ഡലത്തില്‍ പുതുചരിത്രം ; കൂടിയാട്ടം പഠിക്കാൻ ആദിവാസി വിദ്യാർഥിയും

ചെറുതുരുത്തി യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച കൂടിയാട്ടം അഭ്യസിക്കാൻ കാടിന്റെ പൊന്നോമന കലാമണ്ഡലത്തിലെത്തിയതോടെ കലാമണ്ഡലത്തില് പിറന്നത് പുതുചരിത്രം. കൂടിയാട്ടം അഭ്യസിക്കാൻ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽനിന്നും ആദ്യമായാണ്…

error: Content is protected !!