ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല; മരട് കൊട്ടാരം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ വെടിക്കെട്ടിന് കളക്ടറുടെ അനുമതിയില്ല

കൊച്ചി: ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി  മരട് കൊട്ടാരം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്താനിരുന്ന വെടിക്കെട്ടിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ.…

error: Content is protected !!