ബസ് ഡ്രൈവർക്ക് പേരിന് പോലുമൊരു ലൈസൻസില്ല, യൂണിഫോമും ഹോണും; ഒടുവിൽ പോലീസ് പൊക്കി

യൂണിഫോം ഇല്ലാതെ  ഇയാൾ  ബസ്  ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ്.ലൈസൻസില്ല എന്നു തെളിഞ്ഞത് ദിനേശിന് ടൂ വീലർ ലൈസൻസ് പോലുമില്ലെന്ന് ചോദ്യം…

error: Content is protected !!