പൊട്ടലില്ലാത്ത കാലിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു; ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാലിൽ വൃണം

കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം രണ്ടാം തിയതിയാണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ വീണ് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിയെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് Written by…

error: Content is protected !!