വിദേശരാജ്യങ്ങളും ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം> വിദേശ സന്ദർശനവേളയിൽ രാജ്യങ്ങൾ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്‌. ആഗോളതലത്തിൽതന്നെ ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും വർധിച്ചതിന്റെ…

error: Content is protected !!