തൃശ്ശൂരിൽ മിന്നൽ ചുഴലിയും കനത്ത മഴയും; തെങ്ങും മറ്റു മരങ്ങളും കടപുഴകി വീണു

തൃശൂർ: കൊടകര വെള്ളിക്കുളങ്ങര മേഖലയിൽ മിന്നൽ ചുഴലിയും കനത്ത മഴയും. കൊപ്ലിപ്പാടം, കൊടുങ്ങ മേഖലയിലാണ് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയത്. കോപ്ലിപ്പാടത്ത് ആയിരത്തോളം…

error: Content is protected !!