കുരുമുളക് പറിക്കാൻ പോയ 65കാരൻ കാട്ടുതേനീച്ചകളുടെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്: വാണിമേൽ പഞ്ചായത്തിലെ വിലങ്ങാട് പാനോം പുല്ലുവായിൽ മധ്യവയസ്കൻ കാട്ട് തേനീച്ചകളുടെ കുത്തേറ്റു മരിച്ചു. പാനോത്തെ പുത്തൻ വീട്ടിൽ സുദേവനാണ്(65) മരണപ്പെട്ടത്. രാവിലെ…

error: Content is protected !!