സീതത്തോട് പള്ളിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഓടി കയറിയ കാട്ടുപന്നിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു

പത്തനംതിട്ട സീതത്തോട്ടിൽ പള്ളിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഓടി കയറിയ കാട്ടുപന്നിയെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു . ഇന്നലെ രാത്രി 8.30 കൂടിയാണ് ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ…

error: Content is protected !!