പാലക്കാട് ധോണിയിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം പശുവിനെ കുത്തി കൊന്നു

പാലക്കാട്: ധോണിയിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം പശുവിനെ കുത്തി കൊന്നു. കരുമത്താൻപൊറ്റ സ്വദേശി ജിജോ തോമസിന്റെ പശുവിനെയാണ് കൊന്നത്. അർദ്ധരാത്രി 12 മണിക്ക് ജിജോയുടെ…

error: Content is protected !!