വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച കയറിയ കേസ്; അറസ്റ്റിലായ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഡ്രൈവറെ ജോലിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം

Last Updated : November 02, 2022, 09:03 IST തിരുവനന്തപുരം: വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച കയറിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ പ്രൈവറ്റ്…

error: Content is protected !!