ഹജ്ജ്: സ്‌ത്രീകൾക്കുമാത്രമായുള്ള വിമാനം പറന്നു; വൈമാനികയും വനിത

കരിപ്പൂർ> സ്‌ത്രീകൾക്കുമാത്രമുള്ള ആദ്യ ഹജ്ജ് വിമാനം കരിപ്പൂരിൽനിന്ന്‌ പുറപ്പെട്ടു. വ്യാഴാഴ്‌ച വൈകിട്ട്‌ 6.35ന്‌ പുറപ്പെട്ട വിമാനത്തിൽ 145 വനിതകളാണ് യാത്രതിരിച്ചത്. വിമാനത്തിന്റെ…

error: Content is protected !!