കോട്ടക്കലിൽ ലോറി സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച് അപകടം :സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാരിയുടെ കാലിലൂടെ ലോറി കയറി ഇറങ്ങി

Spread the love


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

കോട്ടക്കൽ താഴെ കോട്ടക്കലിൽ സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാരിയുടെ കാലിലൂടെ ലോറി കയറി ഇറങ്ങി.. അല്പ സമയം മുൻപാണ് താഴെ കോട്ടക്കലിൽ സ്‌കൂട്ടറിന് മുകളിലൂടെ ലോറി കയറി ഉറങ്ങിയത്..

 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്നു.

 

Source link

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!