പുരോഗതിയില്ല; ഈ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയെ തരംതാഴ്ത്തി; ഓഹരി വിറ്റൊഴിയണോ?

Spread the love


Global Brokerage Firm JP Morgan Downgrades This Tata Group Stock And Lowers Target Price What Should Investors Do Now? | വില്‍പനയില്‍ പുരോഗതിയില്ല; ഈ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയെ തരംതാഴ്ത്തി; ഓഹരി വിറ്റൊഴിയണോ? – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!