കൈ നനയാതെ മാസ അടവ് നടക്കും! പലിശ നിരക്ക് ഉയർന്നു; ചിട്ടിതുക സ്ഥിര നിക്ഷേപമിട്ടാൽ എത്ര തുക ലഭിക്കും

Spread the love


If ​Invest Chitty Amount In Fixed Deposit You Can Pay Half Of Monthly Installment By Interest Amount | ചിട്ടി തുക സ്ഥിര നിക്ഷേപമിട്ടാൽ പലിശ വരുമാനം കൊണ്ട് മാസ തവണയുടെ പകുതി അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കും – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!