മകള്‍ക്കായി ദിവസം 411 രൂപ കരുതാം; പഠനകാലത്ത് 66 ലക്ഷം തിരികെ നല്‍കും ഈ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി

Spread the love


SSY Calculator; Invest 411 Rs Daily For Your Girl Child Get 65 Lakhs At Her Higher Education | സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയിൽ ദിവസം 411 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ മകളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് 65 ലക്ഷം രൂപ നേടാം – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!