പെൻഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട; ജീവിത കാലം മുഴുവൻ മാസം 9,000 രൂപ പെൻഷൻ നേടാൻ എൽഐസിയിൽ വഴിയുണ്ട്

Spread the love


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
LIC New Jeevan Shanthi Policy Gives Monthly Pension Of Rs 9,000 By Investing 10 Lakh; Details Here | എൽഐസി ന്യു ജീവൻ ശാന്തി പോളിസിയിൽ 10 ലക്ഷം നിക്ഷേപിക്കുന്നൊരാൾക്ക് 9,000 രൂപ മാസത്തിൽ നേടാൻ സാധിക്കും – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!