പെൻഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട; ജീവിത കാലം മുഴുവൻ മാസം 9,000 രൂപ പെൻഷൻ നേടാൻ എൽഐസിയിൽ വഴിയുണ്ട്

Spread the love


LIC New Jeevan Shanthi Policy Gives Monthly Pension Of Rs 9,000 By Investing 10 Lakh; Details Here | എൽഐസി ന്യു ജീവൻ ശാന്തി പോളിസിയിൽ 10 ലക്ഷം നിക്ഷേപിക്കുന്നൊരാൾക്ക് 9,000 രൂപ മാസത്തിൽ നേടാൻ സാധിക്കും – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!