സ്ഥിര നിക്ഷേപമിടാം പണം വാരാം; മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് 8.25 ശതമാനം പലിശ നല്‍കുന്ന ബാങ്കിതാ

Spread the love


Fincare Small Finance Bank Gives 8.25 Percentage Interest To Senior Citizen For 1000 Days | ആയിരം ദിവസത്തേക്കുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് ഫിൻകെയർ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 8.25 ശതമാനം പലിശ നൽകുന്നു – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!