സ്ഥിര നിക്ഷേപമിടാം പണം വാരാം; മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് 8.25 ശതമാനം പലിശ നല്‍കുന്ന ബാങ്കിതാ

Spread the love


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Fincare Small Finance Bank Gives 8.25 Percentage Interest To Senior Citizen For 1000 Days | ആയിരം ദിവസത്തേക്കുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് ഫിൻകെയർ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 8.25 ശതമാനം പലിശ നൽകുന്നു – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!