5 വർഷത്തേക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ സുരക്ഷിതം; സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് 7.60% പലിശ നൽകുന്ന സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിതാ

Spread the love


Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Private Sector Banks Gives 7.60 Percentage Interest For Fixed Deposit For 5 Years; Details | സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിലെ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് 5 വർഷത്തേക്ക് 7.60 ശതമാനം പലിശ നേടാം – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!