സ്നേഹ നിക്ഷേപം; ഭാര്യയുടെ പേരിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് എടുക്കൂ; മാസത്തിൽ നേടാം 45,000 രൂപ; സർക്കാറിന്റെ ഉ​ഗ്രൻ പദ്ധതിയിതാ

Spread the love


Invest 5,000 Rs In Wife’s NPS Account And Get Monthly Income Of 45,000 With Government Security | എൻപിഎസ് അക്കൗണ്ടിൽ മാസത്തിൽ 5,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ 45,000 രൂപ മാസ വരുമാനം നേടാൻ സാധിക്കും – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!