ബിസിനസ് പുരോഗതിയും 50% വിലക്കുറവിലും ലഭ്യമായ 4 ഓഹരികള്‍; വാല്യൂ ഇന്‍വെസ്റ്റിങ്!

Spread the love


PE Ratio Of These 4 Stocks Include Saregama Is At 50 Percent Discount To 5 Year Historical Averages | ബിസിനസ് പുരോഗതിയും 50% വിലക്കുറവിലും ലഭ്യമായ 4 ഓഹരികള്‍; വാല്യൂ ഇന്‍വെസ്റ്റിങ് – Malayalam GoodreturnsSource link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!