അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് ; മനുഷ്യമൂല്യങ്ങളെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ജീവിതപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ മാട്രിമോണിയല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം

Spread the love”മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങളെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ജീവിതപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്’ ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ പ്രത്യേകത. Source link

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!